Курс Python + Django
Травень 12, 2017
0

Початок занять: 12.05.2017, 19:00

Назва установи: Центр комп’ютерного навчання та міжнародного тестування Інституту комп’ютерно — інформаційних технологій МАУП.

Адреса: Київ, Фрометівська, 2, корп. 24, аудиторія 4.

Телефон: 0444909519, 0660179216

Викладач: Практик. Досвід практичної роботи в сфері програмування більше 20 років.

Статистика:

  • 25% необхідної теорії, 75% практики;
  • Тривалість курсу 64 ак. год;
  • Заняття 2 рази на тиждень;
  • У кожному класі 12 сучасних комп’ютерів, а також встановлені проектори.

Програма навчання:

1. Базовий курс
Модуль 1. Мова програмування Python і її місце серед інших мов і систем програмування
• Огляд існуючих мов програмування.
• Основні принципи роботи інтерпретатора Python.
• Python на різних операційних системах.
• Встановлення і тестування інтерпретатора Python.
• Встановлення і тестування середовища розробки Python.
Модуль 2. Базові конструкції мови Python.
• Змінні і вирази.
• Типи даних. Принцип динамічної типізації.
• Арифметика на мові Python.
• Структура програми. Блок.
• Розгалуження.
• Базова форма циклу.
Модуль 3. Кортежі, списки і словники
• Кортеж. Основні операції з кортежем.
• Перелік. Основні операції з списком.
• Словник. Основні операції зі словником.
• Цикл по ітератору.
Модуль 4. Обробка виключень
• Поняття про виключення.
• Перехоплення виключення.
• Викид виключення.
• Стандартні виключення.
Модуль 5. Функції
• Створення функції
• Виклик функції
• Функція як об’єкт першого порядку
• Лябмда-функція.
Модуль 6. Робота з файловою системою
• Основні операції з файлами.
• Основні операції з шляхами до файлів.
• Рекурсивний обхід каталогу.
Модуль 7. Пакети і модулі
• Створення модуля.
• Імпорт модуля.
• Створення пакету
• Найважливіші стандартні пакети.
Модуль 8. Базові операції введення / виводу
• Потоки введення / виведення
• Файли.
Модуль 9. Ведення журналу подій і форматування текстових рядків
• Поняття журналу подій.
• Запис в системний журнал подій.
• Форматування текстових рядків.
• Ведення журналу подій програми.
Модуль 10. Обробка текстової інформації.
• Різновиди символьних рядків.
• Кодування.
• Регулярні вирази.

2. Об’єктно-орієнтоване програмування.
Модуль 1. Перший принцип об’єктно-орієнтованого програмування. Поняття класу.
• Інкапсуляція.
• Списки і словники з об’єктної точки зору.
• Змінні та не змінні значення.
• Клас. Основні складові класу.
• Дані об’єкта.
• Методи об’єкта.
• Спеціальні методи класу.
• Конструктор і деструктор.
Модуль 2. Другий принцип об’єктно-орієнтованого програмування.
• Спадкування.
• Базовий і похідний клас.
• Побудова похідного класу.
Модуль 3. Користувальницькі виключення
• Створення власних виключень
• Генерація винятків.
Модуль 4. Властивості.
• Поняття властивості.
• Створення властивостей.
Модуль 5. Ітератори і функтори.
• Генератор-функція.
• Об’єкт-итератор.
• Об’єкт-функтор.
Модуль 6. Об’єкт-менеджер контексту.
• Команда with.
• Спеціальні методи управління контентом.
• Застосування об’єкта-менеджера контенту.
Модуль 7. Третій принцип об’єктно-орієнтованого програмування
• Поліморфізм
• Підміна методів в похідному класі.
• Доступ до методів базового класу, які були підмінені.
Модуль 8. Фінансова арифметика.
Модуль 9. Спеціальні методи для перевантаження операцій.
Модуль 10. Обробка XML-документів.
• Поняття про формат XML.
• Розбір XML-документа (метод DOM).
• Створення XML-документа.
• Основні принципи розбору XML-документа методом SAX.
Модуль 11. Стандартна бібліотека HTTPLIB.

3. Розробка веб — додатків в Django
Модуль 1. Web-розробка із застосуванням концепції MVC
• Історія та розвиток веб-програмування, різні підходи.
• Ідеї MVC-підходу: поділ логіки, інтерфейсу і даних.
• Установка Web-фреймворка Django.
• Структура проекту.
Модуль 2. Основи використання шаблонів.
• Передача даних з програми в шаблони.
• Використання циклів і вибору в шаблонах.
Модуль 3. Зберігання і робота з даними
• Способи зберігання даних
• Створення та адміністрування БД.
• Схема БД: таблиці, зв’язки між ними, ключі.
• Відображення даних в БД на об’єкти додатку (ORM).
• Реалізація операцій вибірки, створення, видалення і зміни об’єктів.
Модуль 4. Використання форм.
• Спеціальні засоби створення форм.
• Перевірка параметрів форм.
Модуль 5. Розмежування прав доступу користувачів.
• Авторизація користувачів і розмежування прав доступу.
• Сесії, які не потребують реєстрації.
• Безпека.
Модуль 6. Складні запити до даних
• Реалізація складних запитів.
• З’єднання запитів, підзапити.
• Виклик збережених процедур.
Модуль 7. Розширені можливості шаблонного механізму.
• Вбудовані фільтри.
• Створення своїх фільтрів.
Модуль 8. Видача даних в форматах, відмінних від HTML.
• Відділення статичного контенту від динамічного.
• Відправлення поштових повідомлень.
• Віддача стрічок новин.
• Генерація PDF-документів.
Модуль 9. Засоби налагодження і тестування
• Журналювання.
• Вбудований інтерфейс адміністрування.
• Модульне тестування.
Модуль 10. Розгортання веб-додатків
• Використання вбудованого веб-сервера, CGI, FastCGI і mod_python.
• Розгортання і міграція БД.

Тривалість курсу: 2 місяці; 64 ак. години в цілому; 32 ак. години на міс; 8 ак. годин на тиждень.
Вартість навчання: 1250 грн. / міс.
Загальна вартість всього курсу 2500 грн.

Детальна інформація у нас на сайті: it.maup.com.ua

Контактні дані: (044) 490-95-19, 0660179216

Подати заявку на проходження курсу

Напишіть відгук